Mijn dossier

Voor meer informatie kunt u mailen naar hulp@vooruitbewind.nl

Veelgestelde vragen van Vooruit Persoonlijke Bewindvoering

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering heeft enkele veelgestelde vragen gebundeld.

We willen op deze manier u zoveel mogelijk informatie geven over wat bewindvoering inhoudt en hoe wij van Vooruit Persoonlijke Bewindvoering te werk gaan. Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u graag!
afbeelding Vooruit Bewindvoering

Aanvraag Bewind

Wat is bewindvoering?

Wanneer u om één of verschillende redenen niet meer volledig voor uzelf kunt zorgen op financieel gebied, dan kan bewindvoering een mogelijke oplossing voor u bieden. Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen met schulden, een verstandelijke beperking of een combinatie hiervan. Het beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. De kantonrechter controleert na de invoering van het bewind ieder jaar of de bewindvoerder de financiële belangen van de cliënt goed behartigt. Zo zorgt een bewindvoerder voor de belastingaangiften, vraagt toeslagen aan en kijkt of de cliënt in aanmerking komt voor verschillende soorten bijstand.

Dat is vooraf niet te zeggen en is bij iedereen verschillend. Bewindvoering wordt door de kantonrechter voor onbepaalde tijd uitgesproken en wordt pas opgeheven als er sprake is van een financieel stabiele situatie. Wanneer u het bewind wilt laten opheffen dan bespreek dit altijd eerst met uw bewindvoerder. U of uw bewindvoerder kan dan een verzoek indienen bij de rechtbank om het bewind op te heffen.

De kosten voor bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd. Afhankelijk van uw situatie, inkomen, schulden etc. kunt u mogelijk bijzondere bijstand krijgen voor deze kosten. De kosten voor bewind kunnen dan gedeeltelijk of volledig worden vergoed door de gemeente of een andere instantie. Op onze tarieven pagina vind u een overzicht van de kosten voor beschermingsbewind.

Wanneer u merkt dat uw cliënt moeite heeft om zijn financiën op orde te houden of hier overzicht in te creëren, is dat vaak een moment om bewindvoering voor te stellen. Daarnaast kan bewindvoering worden voorgesteld wanneer er sprake is van schuldenproblematiek. Twijfelt u of bewindvoering passend is voor uw cliënt? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken!

Bij Vooruit Persoonlijke Bewindvoering helpen we iedereen, ook ZZP’ers. Neem gerust contact met ons op om te kijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering geeft alle cliënten inlogcodes om in te kunnen loggen in het Kasboek. In dit Kasboek kunt u zien wat er op uw rekeningen gebeurt, hoe uw begroting er uit ziet en wat de hoogte van uw schulden zijn. Hierdoor blijft u het overzicht houden over uw eigen financiën.

Bankrekening

Wat is het verschil tussen een beheerrekening en een leefgeldrekening?

Op de beheerrekening dienen al uw inkomsten binnen te komen en de bewindvoerder zal vanaf deze rekening alle betalingen laten verlopen. In het Online Kasboek kunt u zien welke betalingen uw bewindvoerder voor u heeft gedaan en wat er op de rekening aan inkomsten binnen komt.

De leefgeldrekening is de rekening waarop uw leefgeld wordt gestort en eventuele extraatjes. Dit is de rekening waarvan u zelf een pinpas en pincode heeft zodat u zelf bedragen kunt opnemen. Indien u kunt/mag internetbankieren, dan gebeurt dit ook op de leefgeldrekening.

Wij werken samen met de Rabobank en SNS. Wanneer u bij ons onder bewind komt, dan zullen wij een rekening bij een van deze twee banken openen. We bekijken samen met u welke bankrekeningen u heeft en bij welke bank en heffen dan indien nodig en voor zover mogelijk deze bankrekeningen op. Dit om onnodige bankkosten voor u te voorkomen.

Voor al uw inkomsten moet u het rekeningnummer van uw beheerrekening doorgeven. U kunt het rekeningnummer van de beheerrekening vinden in het Online Kasboek of ernaar vragen bij uw bewindvoerder.

Wij proberen indien dit mogelijk en verantwoord is ervoor te zorgen dat u kunt internetbankieren. Dit kan uiteraard alleen op uw leefgeldrekening.

De betalingen voor de vaste lasten, leefgeld en extraatjes doen wij op maandagochtend en donderdagochtend. In overleg met uw bewindvoerder wordt afgesproken welke dag(en) u uw leefgeld ontvangt.

Wij proberen alle betalingen zoveel mogelijk op de vaste betaaldagen te doen. Helaas zijn we hierin ook afhankelijk van de bank. Wanneer u uw leefgeld op een andere dag zal gaan ontvangen, brengen wij u hiervan op de hoogte.

Neem hierover contact op met uw bewindvoerder.

Bewindvoering

Wat is bijzondere bijstand?

Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd wanneer u extra kosten of hoge kosten moet maken. Deze kosten moeten noodzakelijk zijn en niet op een andere manier kunnen worden betaald. Bijzondere bijstand wordt aangevraagd bij de gemeente voor o.a. kosten van bewindvoering, advocaatkosten, rechtbankkosten en maatschappelijke regelingen. Het is afhankelijk van uw situatie, inkomen, schulden etc. of u bijzondere bijstand ontvangt.

Bewindvoering richt zich op uw volledige financiën, schuldhulpverlening richt zich alleen op uw schulden door het opstarten van een schuldenregeling, MSNP of WSNP. De bewindvoering en schuldhulpverlening werken samen om uw financiën zo snel mogelijk weer in orde te krijgen!

Bewindvoering, ook wel beschermingsbewind genoemd, is een beschermingsmaatregel die wordt ingesteld door de kantonrechter. Budgetbeheer wordt niet opgelegd door de kantonrechter, hier machtigt u zelf de betreffende instantie om uw financiën te beheren. Beëindiging van beschermingsbewind kan alleen door de kantonrechter worden uitgesproken, beëindiging van budgetbeheer gaat in overleg met de instantie die het budgetbeheer voor u uitvoert.

Bij beschermingsbewind wordt uw beschermingsbewindvoerder jaarlijks meerdere keren door u en de kantonrechter gecontroleerd of deze het bewind goed uitvoert. Bij budgetbeheer moet u zelf controleren of uw financiën goed worden beheerd.

De MSNP is de Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen, ook wel minnelijke traject genoemd. Hiervan zijn twee vormen: schuldsanering en schuldbemiddeling. Bij schuldsanering verstrekt de gemeente of kredietbank een saneringskrediet. Van dit krediet worden ineens alle schuldeisers volledig of voor een afgesproken percentage betaald, ook wel betaling tegen finale kwijting genoemd. De cliënt moet dit krediet in 36 maanden, oftewel drie jaar, met een vast bedrag per maand terugbetalen.

Bij schuldbemiddeling wordt maandelijks een deel van het inkomen gereserveerd voor afbetaling van de schulden. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of er voldoende is betaald aan de schuldeisers.

Wanneer uw financiën en uw situatie stabiel zijn, vraagt uw bewindvoerder schuldhulpverlening aan bij de gemeente waarin u woonachtig bent of de kredietbank in de buurt. De schuldhulpverlening zal proberen om met alle schuldeisers een regeling af te spreken voor de duur van drie jaar.

Gedurende deze drie jaar ontvangt u een Vrij Te Laten Bedrag (VTLB). Dit is het minimaal berekende bedrag dat nodig is om uw vaste lasten van te betalen en van te kunnen leven. Het inkomen boven dit VTLB wordt aan schuldeisers aangeboden en betaald.

Wanneer u schulden heeft en in aanmerking komt voor schuldhulpverlening, dan zal dit eerst via de het minnelijke traject worden geprobeerd. Wanneer het niet lukt om met alle schuldeisers tot een schuldsanering of schuldbemiddeling te komen, dan kan de rechtbank worden ingeschakeld voor de aanvraag van een WSNP.

De WSNP is de Wet Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen. Wanneer de MSNP is mislukt, wordt er gekeken of de WSNP oftewel het wettelijke traject mogelijk is. Voor de WSNP beslist de rechter tijdens een zitting in de rechtbank of u wordt toegelaten tot de ze wettelijke regeling. Wanneer u wordt toegelaten, krijgt u een WSNP-bewindvoerder. Deze WSNP-bewindvoerder controleert of u zich aan de regels van de WSNP houdt en maakt hierover ieder half jaar een verslag voor de rechtbank. Naast de WSNP-bewindvoerder behoudt u ook uw bewindvoerder van Vooruit Bewind.

Een WSNP duurt minimaal 36 maanden en maximaal 60 maanden. Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet u aan een aantal punten voldoen, namelijk:

  • De schulden mogen niet ontstaan zijn door het plegen van fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag;
  • De afgelopen tien jaar heeft u niet in de WSNP gezeten;
  • U moet u voor de duur van de WSNP maximaal inspannen om inkomsten te krijgen.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop schuldeisers geen beslag mogen leggen. De beslagvrije voet is wettelijk bepaald, maar de hoogte hiervan verschilt per situatie. Uw bewindvoerder kan de beslagvrije voet voor u berekenen en houdt er zicht op dat schuldeisers niet te veel beslag leggen.

Onder Bewind

Mijn schulden lopen op tijdens het bewind, hoe kan dit?

Vooruit Bewind brengt alle schuldeisers die bij de bewindvoerder bekend zijn op de hoogte van het bewind. De schuldeisers mogen ondanks het bewind nog wel doorgaan met het vorderen van rente en het nemen van maatregelen zoals het inschakelen van incassobureaus en deurwaarders. Hierdoor kunnen uw schulden oplopen, wij kunnen hier helaas niets aan doen. Uiteraard doen we ons best om het oplopen van de schulden te beperken.

Een bewind wordt voor onbepaalde tijd uitgesproken. Wanneer u aangeeft dat u uw financiën graag zelf weer wilt gaan beheren en uw bewindvoerder is het daarmee eens, dan kunt u samen met uw bewindvoerder toe werken naar het weer zelfstandig beheren van de financiën. Hiervoor moet een verzoek aan de rechtbank worden gedaan om het bewind op te heffen.

De Rekening en Verantwoording (R&V) wordt jaarlijks opgemaakt door uw bewindvoerder en samen met u besproken. Deze R&V is een overzicht van al uw inkomsten en uitgaven op uw rekening(en) en of er gewerkt is aan het oplossen van eventuele schulden. Uw bewindvoerder legt hiermee verantwoording af aan u en aan de rechtbank over wat er met uw financiën is gebeurt.

Het is belangrijk dat uw bewindvoerder deze post ontvangt. U kunt dit per post of per mail doorsturen.

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering probeert er zoveel mogelijk voor te zorgen dat u uw kinderbijslag zelf mag behouden. Dit wordt samen met u besproken, ook als er veranderingen in uw financiën plaatsvinden.

De bewindvoering is voor onbepaalde tijd uitgesproken. Vooruit Persoonlijke Bewindvoering blijft dus uw financiën beheren tijdens de schuldenregeling en helpt u ook bij de opstart en verloop van de schuldenregeling.

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering werkt samen met Adadie's Administratieve diensten. Website door Bulb online
Contact met ons