Mijn dossier

Voor meer informatie kunt u mailen naar hulp@vooruitbewind.nl

Steeds meer schulden bij jongeren: Wat zijn de oorzaken?

Naarmate jongeren ouder worden, komen ze vaker geld tekort. 37% van de mbo’ers van 18 jaar en ouder heeft momenteel een schuld. Eén op de vier heeft betalingsachterstanden. Gaan jongeren op zichzelf wonen, dan neemt de schuldensituatie toe.

Uit het Nibud-onderzoek Kans op financiële problemen (2016) blijkt dat iemands houding en financiële vaardigheden van grote invloed zijn op het ontstaan van schulden. Een impulsieve, verleidingsgevoelige en statusgevoelige houding vergroot de kans dat jongeren moeilijk met hun geld om kunnen gaan, niet kunnen rondkomen en schulden maken. De invloed van reclame en het willen meedoen met rages en trends speelt hierin een grote rol. Verder merkt Nibud dat de overgang van thuiswonend naar zelfstandig wonen voor veel jongeren lastig is. Uit onderzoek blijkt een groot verschil tussen de schuldensituatie van thuiswonende en uitwonende jongeren. Uitwonende studenten hebben vaker schulden en gemiddeld een hogere schuld.

Er zijn verschillende factoren die een rol spelen bij het ontstaan van schulden

 • ✔ Verandering in de levensfase; bv. Op zichzelf gaan wonen
 • ✔ Verslavingen, gebrek aan weerbaarheid en compensatiegedrag
 • ✔ Beperkte vaardigheden en capaciteiten
 • ✔ Financiële onwetendheid
 • ✔ (gemis) Financiële opvoeding
 • ✔ Mogelijkheden om schulden te maken
 • ✔ Inkomensterugval of uitgavenstijging
 • ✔ Niet vooruit plannen

Wat zijn de gevolgen van financiële problemen bij jongeren?

Schulden leveren veel stress op. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn door veel werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school. Daarnaast belemmeren schulden jongeren een toekomst op te bouwen. Je bent meer bezig met het aflossen de schulden dan met de toekomst. Het inkomen wordt gebruikt voor het aflossen van de schulden, vaste lasten worden niet op tijd betaald, er wordt niet gespaard en vaak nemen de schulden zelfs toe.
Het is voor deze jongeren moeilijker om op zichzelf te gaan wonen gezien de beperkte financiële middelen die overblijven.

Wat kunt u doen?

 • ✔ Leer jongeren op tijd met geld omgaan
 • ✔ Geld wat er niet is kun je niet uitgeven
 • ✔ Leer ze omgaan met de sociale druk
 • ✔ Maak financiële problemen bespreekbaar
 • ✔ Bekijk samen welke oplossingen er zijn
 • ✔ Zoek op tijd hulp!

Vooruit Persoonlijke bewindvoering geeft trainingen aan jongeren om te leren omgaan met geld.

Zoek je hulp bij je financiën, wil je meer weten over hoe Vooruit Persoonlijke Bewindvoering je kan helpen of heb je interesse in een training? Neem gerust contact met ons op!

Wat kunnen wij voor u betekenen
Vooruit Persoonlijke Bewindvoering werkt samen met Adadie's Administratieve diensten. Website door Bulb online
Contact met ons