Mijn dossier

Voor meer informatie kunt u mailen naar hulp@vooruitbewind.nl

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een vergoeding van uw gemeente voor extra kosten die u moet maken. De gemeente bepaalt of u bijzondere bijstand krijgt voor uw extra kosten. Hiervoor wordt o.a. gekeken naar de hoogte van uw inkomen en vermogen, of de kosten aantoonbaar, onvoorzien én noodzakelijk zijn en of de kosten niet op een andere manier vergoed kunnen worden.

 

Waar kan ik bijzondere bijstand voor krijgen?

Voor verschillende kosten kan bijzondere bijstand aangevraagd worden. Denk hierbij aan:

  • Eigen bijdrage voor uw advocaat
  • Kosten van uw bewindvoerder
  • Woninginrichting
  • Medisch noodzakelijke kosten
  • Grote duurzame aankopen, zoals een koelkast of wasmachine

De gemeente beslist uiteindelijk of u bijzondere bijstand krijgt. Er kan besloten worden om de kosten volledig te vergoeden of gedeeltelijk. In sommige gevallen krijgt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Deze lening betaalt u uw gemeente in termijnen weer terug.

Hoe vraag ik bijzondere bijstand aan?

Bijzondere bijstand moet aangevraagd worden vóórdat u de kosten maakt. Hoe dit precies aangevraagd moet worden, is per gemeente verschillend. Bij de meeste gemeenten kunt u een aanvraagformulier voor de bijzondere bijstand aanvragen of downloaden of kunt u de bijzondere bijstand digitaal aanvragen. Vraag bij uw gemeente na hoe de bijzondere bijstand aan kan worden gevraagd of kijk op de website van uw gemeente.

Het is van belang dat alle gevraagde gegevens ingevuld worden bij de aanvraag bijzondere bijstand. Zo voorkomt u dat uw aanvraag niet in behandeling wordt genomen, omdat er gegevens ontbreken. Wanneer u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld en/of opgestuurd, beslist uw gemeente binnen acht weken op uw aanvraag

Minimavoorzieningen

Wanneer u recht heeft op bijzondere bijstand, heeft u vaak ook recht op de zogenoemde minimavoorzieningen. Dit zijn extra regelingen voor mensen met een minimuminkomen of wanneer het inkomen rond bijstandsniveau ligt. Het maakt niet uit of dat inkomen uit werk, bijstand of een andere uitkering komt.

Er zijn verschillende minimavoorzieningen, vraag bij uw gemeente na met welke voorzieningen zij u kunnen helpen. Denk hierbij aan de volgende voorzieningen:

  • Collectieve ziektekostenverzekering
  • Toeslagen van uit de Belastingdienst
  • Individuele inkomenstoeslag. Een extra centje bovenop uw minimuminkomen
  • Kosten voor maatschappelijke deelname, denk hierbij aan sporten of een dagje weg
  • (geheel of gedeeltelijke) Kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen

Bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering

Bij Vooruit Bewind vragen wij altijd bijzondere bijstand aan voor de mensen die bij ons onder bewind staan. We vragen ook eventuele minimavoorzieningen aan waar iemand recht op kan hebben. Benieuwd wat wij voor u tijdens het bewind bij Vooruit Bewind kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op!

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering werkt samen met Adadie's Administratieve diensten. Website door Bulb online
Contact met ons