Mijn dossier

Voor meer informatie kunt u mailen naar hulp@vooruitbewind.nl

Bewindvoering bij Vooruit Persoonlijke Bewindvoering

Wat is beschermingsbewind?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat om hun financiën te regelen. In zo’n geval kan een verzoek gedaan worden aan de kantonrechter om iemand onder bewind te stellen.

(Beschermings)bewindvoering is bedoeld ter bescherming van het vermogen (het geld en de goederen) van de persoon die onder bewind is gesteld. De (beschermings)bewindvoerder beheert het vermogen van de onderbewindgestelde, maar draagt ook zorg voor de financiën van de onderbewindgestelde.

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering is er ter bescherming van de onder bewind gestelde. De taken van een bewindvoerder staan omschreven in Burgerlijk Wetboek 1 over personen- en familierecht. Wij werken persoonlijk en professioneel en worden jaarlijks gecontroleerd door de rechtbank om te bekijken of uw bewind goed verloopt. U krijgt tevens inlogcodes om inzicht te krijgen en behouden in uw financiën!

afbeelding Vooruit Bewindvoering

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering legt jaarlijks een verplichte verantwoording af aan de kantonrechter.

Voor wie?

Beschermingsbewind is er voor meerderjarige personen die lichamelijk, geestelijk en/of verstandelijk niet in staat zijn om hun financiën goed te beheren.

Vraag een vrijblijvend gesprek aan

U kunt daarbij denken aan:

Mensen met een beperking
(Dementerende) Ouderen
Mensen die verblijven in een zorginstelling
Mensen met een verslaving
Mensen met schulden

Wat kost bewindvoering?

De tarieven voor de kosten van bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door de Staatsecretaris. Klik op onderstaande knop voor een overzicht van de huidige tarieven.

Tarieven

Het stappenplan van Vooruit Persoonlijke Bewindvoering

1

Kennismaking

Wij van Vooruit Persoonlijke Bewindvoering maken graag tijd om in een gratis gesprek uw financiële situatie te bespreken. In dit gesprek leggen wij ook uit hoe wij te werk gaan, wat bewindvoering inhoudt en wat wij voor u kunnen betekenen. Vervolgens overleggen we graag samen met u welke stappen het beste genomen kunnen worden om u zo goed mogelijk te helpen.

2

Aanvraag bewind

Vervolgens verzorgt Vooruit Persoonlijke Bewindvoering namens u de aanvraag voor onderbewindstelling. Samen met u vullen we de benodigde formulieren voor deze aanvraag in. Deze aanvraag tot onderbewindstelling wordt vervolgens ingediend bij de rechtbank. Vervolgens worden we uitgenodigd door de rechtbank voor een zitting om uw verzoek tot onderbewindstelling te bespreken. Wij zullen samen met u deze zitting bijwonen.

3

Aan de slag!

U staat onder bewind op het moment dat we de beschikking ontvangen waarin staat dat u onder bewind staat bij Vooruit Persoonlijke Bewindvoering. Vanaf dat moment kunnen wij als bewindvoerder voor u aan de slag. We maken een overzicht van uw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden en zorgen er voor dat er rust komt bij u en in uw financiën.

Indien u schulden heeft bekijken we samen met u hoe we deze het beste op kunnen lossen en starten eventueel samen een traject voor schuldhulpverlening op.

Vooruit Persoonlijke Bewindvoering werkt samen met Adadie's Administratieve diensten. Website door Bulb online
Contact met ons